ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Збірник наукових праць Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова

Засновник: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Видається: з жовтня 1999 року

Періодичність видання: двічі на рік

Мова видання: українська

ISSN (print): 2076-1546

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21859-11759ПР від 21.12.2015

Журнал занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Тематична спрямованість:

  • авіаційна та ракетно-космічна техніка;
  • електротехніка;
  • радіотехніка та телекомунікації;
  • інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація;
  • енергетика;
  • будівництво Збройних Сил України;
  • радіоелектронна боротьба, способи та засоби;
  • озброєння та військова техніка.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Збірник наукових праць зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор – ФРИЗ Сергій Петрович, доктор технічних наук, професор
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Відповідальний секретар – ГРИЩУК Руслан Валентинович, доктор технічних наук, професор
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
Редакційна колегія: ВАСЮТА Костянтин Станіславович, доктор технічних наук, професор
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
  КОВБАСЮК Сергій Валентинович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
  КНАЙТ Скотт, доктор технічних наук, професор
Королівський військовий коледж Канади
  ПІЛЬКЕВИЧ Ігор Анатолійович, доктор технічних наук, професор
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
  РАКУШЕВ Михайло Юрійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
  СТАНКЕВИЧ Сергій Арсенійович, доктор технічних наук, професор
Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України"
  ШЕСТАКОВ Валерій Іванович, кандидат технічних наук, доцент
Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України


Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.