Факультет створено 1 грудня 1998 року. Факультет готує офіцерів управління тактичного рівня для військових частин та органів управління Міністерства оборони України, підвищення кваліфікації офіцерського складу тактичного рівня, підготовку науково-педагогічних працівників з числа ад’юнктів, підготовку, підготовку студентів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом, які не мають офіцерських звань.
Підготовка курсантів здійснюється за освітніми ступенями вищої освіти:
«бакалавр» за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка;
«магістр» за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка
До складу факультету входять: управління факультету, 4 кафедри, 5 навчальних курсів, підрозділи студентів-військовослужбовців військової служби за контрактом заочної форми навчання.
У структурі факультету функціонують: військово-наукове товариство курсантів, вчена рада факультету.
Формування у курсантів вмінь та практичних навичок з експлуатації бойової техніки здійснюється на сучасних зразках озброєння. Навчальні заняття проводяться науково-педагогічними працівниками, які мають наукові ступені, вчені звання та практичний досвід застосування озброєння та військової техніки. Активно аналізується досвід застосування озброєння та техніки в локальних війнах і збройних конфліктах, зокрема досвід ведення антитерористичної операції в окремих районах Донецької та Луганської областей, що сприяє своєчасному і якісному оновленню та доповненню навчальних програм дисциплін.
На факультеті створені всі умови для подальшого професійного зростання науково-педагогічних працівників, інженерно-технічного складу та підвищення якості підготовки фахівців. Якість підготовки військових фахівців відповідає стандартам та кваліфікаційним вимогам на їх підготовку.

1  2  3   4