Декан факультету − генерал-майор у відставці Ненькін Микола Мифодійович.
  1. Факультет військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова є військовим навчальним підрозділом і здійснює військову підготовку громадян України за програмами підготовки офіцерів запасу з профільних та споріднених спеціальностей згідно з обсягами замовлення на контрактній основі та за кошти державного бюджету громадян України з метою забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військовою обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі в мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час, та для майбутньої професійної діяльності.
  Підготовка офіцерів запасу на факультеті здійснюється відповідно до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48(зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.12.2015 за № 1678/28123.
    Факультет проводить підготовку громадян України за такими військово- обліковими спеціальностями:
-бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів; --бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), гірсько-піхотних і морської піхоти з’єднань, військових частин і підрозділів;
-математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
-експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
-бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
-спеціальний зв'язок та захист інформації.
    2. Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 (зі змінами).
    Зарахування для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору.
  Громадяни України, які виявили бажання проходити військову підготовку, мають подати заяву на ім’я декана факультету ВНЗ разом із ксерокопіями:
посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);
першої сторінки паспорта громадянина України;
довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
  Ксерокопія кожного документа виконується на окремому двосторонньому аркуші формату А4.
    Документи на вступ подати до відбіркової комісії до 18.04.2017.
    Вступні випробування проводяться у травні за окремим розкладом.
   3. Військова підготовка громадян України планується та проводиться один навчальний день на тиждень (методом “військового дня”) або у строк від двох до шести тижнів поточного семестру протягом двох років навчання.
   Громадянам, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.
   Спеціалісти з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу Збройних Сил України, та інших військових формувань або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.
    Факультет створено 1 вересня 2008 року.
Організаційна структура факультету:
управління факультету;
кафедра тактики;
кафедра технічних дисциплін;
кафедра загальновійськової підготовки.
   Для здійснення навчання використовується сучасна матеріально-технічна база Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова та його навчального центру, військових частин Житомирського гарнізону. Навчальні аудиторії, класи, лабораторії мають сучасне мультимедійне обладнання та зразки військової техніки, яка є на озброєнні, що забезпечує виконання навчальних програм військової підготовки та набуття практичних навичок.